rozšířené vyhledávání

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Mezinárodní horolezecký filmový festival

Teplice nad Metují
26.-29. srpen 2021   38. ročník

Filmař

INFORMACE PRO FILMAŘE


Popis

Mezinárodní horolezecký filmový festival (MHFF) je soutěžní přehlídka profesionálních a amatérských filmů z celého světa s horolezeckou i jinou sportovní tématikou. Tento festival má v Teplicích nad Metují dlouholetou tradici a těší se velké oblibě, jak u českých, tak zahraničních návštěvníků, kteří našli zalíbení v extrémních sportech, a to zejména v těch, které se provozují ve volné přírodě. Termín festivalu se postupem času ustálil na posledním srpnovém víkendu a dělá tak pomyslnou tečku za dvěma měsíci prázdnin.

 

Ceny

Porota může ocenit soutěžní filmy následujícími oficiálními cenami:
• Hlavní cena – Grand Prize (nejlepší film festivalu),
• Cena za nejlepší horolezecký film (nejlepší výkon),
• Cena za nejlepší dokument (myšlenka, odkaz).

Uvedené oficiální ceny nemohou být kumulovány.
Porota může rovněž udělit Zvláštní ocenění v případě, že by chtěla vyzvednout některý z aspektů některého filmu. Toto ocenění není oficiální cenou MHFF.

Následující zvláštní ceny mohou být uděleny pořadatelem, diváky nebo jednotlivými radami a asociacemi:

• Cena Města Teplice nad Metují
• Cena diváka
• Cena partnera

 

Pravidla

1. MHFF je soutěžní přehlídka profesionálních i amatérských filmů s horolezeckou a sportovní tematikou. Pořadatel: Město Teplice nad Metují, se sídlem: Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují, Česká republika. Datum konání: 26. – 29. srpna 2021.

2. Do 38. ročníku MHFF lze přihlásit díla vyrobená v roce 2018 a mladší.

3. Přihlášená díla musí tematicky odpovídat následujícím okruhům:

  • horolezectví (lezení v horách, skalní lezení, lezení v ledu, bouldering, apod.),
  • sporty v přírodě (horská kola, paragliding, sjíždění divokých řek, speleologie, extrémní lyžování, telemarkové lyžování, snowboarding, skialpinizmus, slackline, atd.),
  • život v horách.
     

4. Všechny přihlášky musí být bezpodmínečně doručeny do 31. 5. 2021. Do výběru budou zařazeny pouze řádně vyplněné on-line přihlášky přes platformu FilmFreeway.

FILM FREEWAY

5. O přijetí snímku do soutěže rozhoduje absolutně diskrétně výběrová komise. Do soutěže jednoznačně nebudou přijaty:

• filmy vyrobené před rokem 2018,

• filmy členů poroty,

• jiné typy filmů, než určuje bod 3.

6. Seznam filmů, které budou vybrány Výběrovou komisí do soutěže, bude zveřejněn na internetových stránkách MHFF do 15. 7. 2021.

7. Soutěžní díla hodnotí a ceny uděluje odborná porota, kterou jmenuje Festivalová rada. Všichni členové poroty jsou zavázáni k mlčenlivosti. Ředitel festivalu nebo její zástupce se mohou účastnit zasedání poroty, ale nepodílí se na hlasování. Rozhodnutí poroty je konečné.

8. Ke každému soutěžnímu filmu pozve Festivalová rada dvoučlennou delegaci, které pořadatel MHFF hradí její pobyt a stravné během celé doby konání MHFF. Cestovní náklady si hradí delegáti sami.

9. Festival nemůže být činěn odpovědným za případné nepřesnosti, které do svých publikací převzal z propagačních materiálů poskytnutých účastníkem.

10. Přihlášení do soutěže Festivalu předpokládá souhlas se všemi články těchto pravidel.

11. V nejasných situacích nebo těmito pravidly nepředvídaných případech učiní konečné rozhodnutí Festivalová rada. Pochybnosti vzniklé na základě interpretace těchto pravidel řeší Festivalová rada a pořadatel MHFF.

12. Pořadatel MHFF si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby jejich platnosti či soutěž předčasně ukončit.

 

 

 

MHFF 2020 VIDEO

MHFF 2020 video

Partneři

Generální partner

hudy

 

Hlavní partneři

POS

RockPoint

 

Partneři

Singing Rock

Asolo

Total Outdoor

rituall

Progress

Adrex.com

CHS

č.sport.lezeni

HK kraj

 

Mediální partner

CRo

Festival je součástí
festivaly u hranic

 

 

Bannery

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

#festakjejenjeden FOTOGRAFIE Z LETOŠNÍHO ROČNÍKU

Zobrazit Instagram

37. mezinárodní horolezecký filmový festival

27.-30. srpen 2020

Teplice nad Metují