rozšířené vyhledávání

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Mezinárodní horolezecký filmový festival

Teplice nad Metují
26.-29. srpen 2021   38. ročník

Filmař

INFORMACE PRO FILMAŘE


Popis

Mezinárodní horolezecký filmový festival (MHFF) je soutěžní přehlídka profesionálních a amatérských filmů z celého světa s horolezeckou i jinou sportovní tématikou. Tento festival má v Teplicích nad Metují dlouholetou tradici a těší se velké oblibě, jak u českých, tak zahraničních návštěvníků, kteří našli zalíbení v extrémních sportech, a to zejména v těch, které se provozují ve volné přírodě. Termín festivalu se postupem času ustálil na posledním srpnovém víkendu a dělá tak pomyslnou tečku za dvěma měsíci prázdnin. Jedná se o největší akci lezecké komunity v České republice.

Ceny

Porota ocení soutěžní filmy následujícími oficiálními cenami:

 • Grand Prix – cena za nejlepší film festivalu
 • Cena za nejlepší lezecký/horolezecký film 
 • Cena za nejlepší film o horských sportech a dobrodružství
 • Cena za nejlepší film o horské kultuře 
 • Cena Města Teplice nad Metují za nejlepší český film 
 • Zvláštní cena poroty 

Uvedené oficiální ceny nemohou být kumulovány.

Porota může udělit i následující ceny:

 • Cena za nejlepší environmentální film 
 • Čestné uznání 

Pravidla

1. MHFF je soutěžní přehlídka profesionálních i amatérských filmů s horolezeckou a sportovní tematikou. Pořadatel: Město Teplice nad Metují, se sídlem: Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují, Česká republika. Datum konání: 25. – 28. srpna 2022.

2. Do 39. ročníku MHFF lze přihlásit díla vyrobená v roce 2020 a mladší.

3. Přihlášená díla musí tematicky odpovídat následujícím okruhům:

 • horolezectví (lezení v horách, skalní lezení, lezení v ledu, bouldering, apod.),
 • sporty v přírodě (horská kola, paragliding, sjíždění divokých řek, speleologie, extrémní lyžování, telemarkové lyžování, snowboarding, skialpinizmus, slackline, atd.),
 • život v horách.
   

4. Všechny přihlášky musí být bezpodmínečně doručeny do 15. 5. 2022. Do výběru budou zařazeny pouze řádně vyplněné on-line přihlášky přes platformu FilmFreeway.

FILM FREEWAY

5. O přijetí snímku do soutěže rozhoduje absolutně diskrétně výběrová komise. Do soutěže jednoznačně nebudou přijaty:

• filmy vyrobené před rokem 2020,

• filmy členů poroty,

• jiné typy filmů, než určuje bod 3.

6. Seznam filmů, které budou vybrány Výběrovou komisí do soutěže, bude zveřejněn na internetových stránkách MHFF do 15. 7. 2022 a filmaři budou informovaní emailem.

7. Soutěžní díla hodnotí a ceny uděluje odborná porota, kterou jmenuje Festivalová rada. Všichni členové poroty jsou zavázáni k mlčenlivosti. Ředitel festivalu nebo její zástupce se mohou účastnit zasedání poroty, ale nepodílí se na hlasování. Rozhodnutí poroty je konečné.

8. Ke každému soutěžnímu filmu pozve Festivalová rada dvoučlennou delegaci, které pořadatel MHFF hradí její pobyt a stravné během celé doby konání MHFF. Cestovní náklady si hradí delegáti sami.

9. Vybrané filmy budou prezentovány v rámci festivalu a MHFF tour po městech ČR.

10. Festival nemůže být činěn odpovědným za případné nepřesnosti, které do svých publikací převzal z propagačních materiálů poskytnutých účastníkem.

11. Přihlášení do soutěže Festivalu předpokládá souhlas se všemi články těchto pravidel a se zpracováním osobních údajů.

12. V nejasných situacích nebo těmito pravidly nepředvídaných případech učiní konečné rozhodnutí Festivalová rada. Pochybnosti vzniklé na základě interpretace těchto pravidel řeší Festivalová rada a pořadatel MHFF.

13. Pořadatel MHFF si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby jejich platnosti či soutěž předčasně ukončit.

 

 

 

MHFF 2020 VIDEO

MHFF 2020 video

Partneři

Generální partner

hudy

 

Hlavní partneři

POS

RockPoint

 

Partneři

Singing Rock

Asolo

Total Outdoor

rituall

Progress

Adrex.com

CHS

č.sport.lezeni

HK kraj

 

Mediální partner

CRo

Festival je součástí
festivaly u hranic

 

 

Bannery

#festakjejenjeden FOTOGRAFIE Z LETOŠNÍHO ROČNÍKU

Zobrazit Instagram

39. mezinárodní horolezecký filmový festival

25.-28. srpen 2022

Teplice nad Metují